Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajate na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Podnikateľské kilečko a Sociálna poisťovňa

Podnikateľské kilečko a Sociálna poisťovňa
03. 08. 2020 | V kategórií: Informácie
Podnikateľské kilečko bude mať vplyv aj na povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Od 1. januára 2021 sa tak zjednodušia niektoré povinnosti zamestnávateľov, poistencov a samostatne zárobkovo činných osôb voči Sociálnej poisťovni.

Zamestnávateľ
Od 01. 01. 2021  Sociálna poisťovňa na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov dôchodkového sporenia automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov – týmto sa zruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva žiadneho zamestnanca.
Zamestnávateľovi sa od 01. 01. 2021 zrušuje povinnosť oznamovať Sociálnej poisťovni nasledovné skutočnosti:
  • zmeny v údajoch zamestnancov (mena, priezviska, miesta trvalého pobytu, rodného čísla a pod.) – takéto údaje Sociálna poisťovňa získa z Registra fyzických osôb;
  • zmeny údajov o dni vzniku a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu – Sociálna poisťovňa zistí tieto zmeny z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia;
  • vznik alebo ukončenie čerpania materskej alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.
Poistenec
Zmeny mena a priezviska poistencov, zmeny miesta trvalého alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu si od 01. 01. 2021 bude Sociálna poisťovňa získavať z Registra fyzických osôb. Poistencom tak od tohto dátumu zaniká povinnosť písomne oznámiť do 8 dní Sociálnej poisťovni vyššie uvedené skutočnosti. Zrušenie povinnosti sa netýka poistencov štátu (osoby starajúce sa o dieťa, poberatelia opatrovateľského príspevku, osobní asistenti), na ktorých sa vzťahujú predpisy SR podľa koordinačných nariadení EÚ alebo medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení.

Samostatne zárobkovo činná osoba
Podobne ako pri poistencoch si od 01. 01. 2021 údaje o zmene mena a priezviska, zmene miesta trvalého alebo prechodného pobytu, zrušení trvalého alebo prechodného pobytu bude Sociálna poisťovňa získavať z Registra fyzických osôb. Povinnosti sa však nevyhnú tzv. zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú predpisy SR podľa koordinačných nariadení EÚ alebo medzinárodné zmluvy o sociálnom zabezpečení.

Princíp druhej šance
Podnikateľské kilečko prináša do zákona o sociálnom poistení aj tzv. princíp druhej šance. Princíp dáva možnosť fyzickým a právnickým osobám splniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o sociálnom poistení v dodatočnej sedemdňovej lehote v prípade, že si povinnosti nestihli splniť v základnej lehote. Sociálna poisťovňa nebude splnenie povinnosti v dodatočnej lehote pokutovať
 
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies