Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Postúpená pohľadávka ako vklad do ostatných kapitálových fondov

Postúpená pohľadávka ako vklad do ostatných kapitálových fondov
08. 11. 2019 | V kategórií: Informácie
Otázka: Fyzická osoba - nepodnikateľ nadobudne pohľadávku od inej právnickej osoby voči spoločnosti, v ktorej je konateľom aj spoločníkom zároveň, za obstarávaciu cenu 100 € a nominálna hodnota uvedenej pohľadávky je 1.000 € .
V prípade, ak by chcela fyzická osoba - nepodnikateľ túto pohľadávku v hodnote 1.000 € vložiť do ostatných kapitálových fondov spoločnosti, čo ako spoločník môže urobiť, bude moment zdanenia vyššej hodnoty započítanej na vklad ako obstarávacia cena pohľadávky:
 
  1. vklad do ostatných kapitálových fondov
  2. alebo až prípad, keď by si fyzická osoba uvedený vklad, ktorý vložila neskôr z kapitálových fondov vyplatila späť?

Od 1.1.2018 sa príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „OKF“) plynúci fyzickej osobe, ktorá nepodniká (ďalej len „daňovník“) považuje za ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. s) zákona o dani z príjmov. Ako výdavok k predmetnému príjmu si môže fyzická osoba uplatniť sumu splateného príspevku podľa § 8 ods. 5 písm. g). Zákon o dani z príjmov odkazuje na § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka. Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku alebo rozdeliť iné vlastné zdroje len ak tým nespôsobí svoj úpadok. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.

V nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka od 1.1.2018 vo vzťahu k úprave OKF sa v ustanovení § 2 písm. ac) Zákona o dani z príjmov medzi základné pojmy doplnila definícia pojmu „vklad“, pod ktorým sa rozumie príspevok do kapitálového fondu z príspevkov splatený daňovníkom. Ďalšou úpravou v Zákone o dani z príjmov bolo vypustenie slov „základné imanie“ v § 8 ods. 2, čím sa postup pri zdanení rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku použije aj pri nepeňažnom vklade do OKF.
Uvedené zmeny sa použijú až na príspevky do kapitálového fondu poskytnuté po 01.01.2018! Právnu úpravu zdaňovania príjmov z OKF podľa citovaných ustanovení Zákona o dani z príjmov je možné použiť len na príspevky vložené po 01.01.2018.

V našom prípade by daňovník vkladal pohľadávku nadobudnutú postúpením po 01.01.2018. Na vklad daňovníka by bola započítaná vyššia hodnota pohľadávky, nepeňažného vkladu v sume 1.000 € ako obstarávacia cena 100 €. Rozdiel medzi vyššou hodnotou započítanou na vklad daňovníka do OKF a obstarávacou cenou by daňovník zahrnul do základu dane. V našom prípade by si daňovník zvýšil základ dane o sumu 900 € v daňovom priznaní uvedeného roku.

Pri prípadnom následnom prerozdelení z OKF ku príjmu, ktorý by tomuto daňovníkovi plynul z prerozdelenia OKF, vytvoreného z takto zdaneného nepeňažného  vkladu by si daňovník mohol uplatniť výdavok, ktorým bola suma splateného príspevku do OKF, v našom prípade 1.000€.

Moment zdanenia je v tomto prípade situácia a.) vklad do ostatných kapitálových fondov.
 
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies