Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
13. 09. 2021 | V kategórií: Informácie
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu. Ako už vyplýva z názvu dotácie, cieľom má byť predovšetkým podpora výchovy dieťaťa k zdravým stravovacím návykom, ale aj odbremenenie finančných výdavkov rodičov vynaložené v súvislosti so stravovaním dieťaťa.  

Od 01.08.2021 došlo k právnym úpravám zákona o dotáciách, ktorými sa ukončilo plošné poskytovanie dotácií deťom navštevujúcim základnú školu a posledný ročník materskej školy a doplnila sa nová skupina detí, ktoré majú nárok na dotáciu. Podľa týchto právnych úprav má nárok na dotáciu v školskom roku 2021/2022:
  • každé dieťa navštevujúce materskú alebo základnú školu a v tejto materskej alebo základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách);
  • dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za predchádzajúcich 6 mesiacov je najviac vo výške životného minima (podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách);
  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden z členov neuplatnil na toto dieťa daňový bonus - daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 a nedovŕšilo 15 rokov veku (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách). Túto skutočnosť žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením.  
Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách teda pre skupinu detí, ktoré dovŕšia 6 rokov a nedovŕšia 15 rokov veku nevzniká nárok na daňový bonus v prípade, že na toto dieťa bude daňovníkovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom. Dané ustanovenie vylučuje súčasné poberanie dotácie na stravu a uplatňovanie daňového bonusu na to isté dieťa! Takýto daňovník má však na výber medzi týmito dvomi alternatívami.

Zamestnanec je povinný oznámiť svojmu zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje daňový bonus skutočnosť, že poberá dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Vyššie uvedené sa týka iba daňovníkov, ktorí poberajú dotáciu na dieťa podľa § 4 ods. 3 písm. c)!! Tzn., že nárok na daňový bonus za mesiace august až december 2021 stráca len daňovník, ktorému sa poskytuje dotácia podľa daného ustanovenia. Daňovníci poberajúci dotáciu na dieťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) nárok na daňový bonus nestrácajú.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Dotáciu je možné vyplatiť iba v prípade, že je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení.
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies