Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Stravné od 01.03.2021

Stravné od 01.03.2021
03. 05. 2021 | V kategórií: Informácie
Stravné, veľmi skloňovaná téma v tomto období. Zamestnanci dostali na výber medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom. Ako sa ukázalo vo viacerých firmách, finančný príspevok zaujal zamestnancov viac ako stravné lístky.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, buď priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancovi podľa § 152 ods. 1 Zákonníka práce najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.

Nárok na zabezpečenie stravovania má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Zamestnávateľ prispieva do výšky 55 % ceny jedla, najviac však do 55 % hodnoty sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 až 12 hodín. Pre aktuálny rok je táto suma 5,10 eur a 55 % z tejto sumy je 2,81 eur. V súvislosti s pandémiou bol prijatý zák. 127/2020 Z. z., ktorý ustanovuje, že suma stravného sa ponechá a nebude sa zvyšovať do 31.12.2021.

Čo to ten finančný príspevok je?

Finančný príspevok je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom, teda jednoducho povedané, hore uvedených 55 % z ceny jedla. Zamestnávateľ tiež môže prispievať na stravu aj príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý tvorí z hrubých miezd zamestnancov. Výšku si zamestnávateľ určuje sám podľa smernice o sociálnom fonde, ktorá vychádza z výšky mesačných príspevkov. Zamestnanec si môže vybrať medzi finančným príspevkom a stravovacou poukážkou. Zamestnanec je viazaný svojím výberom 12 mesiacov odo dňa podpísania žiadosti o poskytnutí spôsobu stravovania. Finančný príspevok, ako aj suma sociálneho fondu poskytnutá na stravovanie zamestnanca, je od dane oslobodená, avšak len do výšky podľa osobitného predpisu. To znamená, že oslobodenie sa vzťahuje do maximálnej výšky ustanovenej pre stravné pri pracovnej ceste v trvaní od 5 až 12 hodín! Aktuálne do výšky 2,81 eur plus príspevok zo sociálneho fondu. Ak by aj zamestnávateľ chcel zamestnanom prispieť vyššou sumou, všetko nad súčet týchto dvoch súm by bol braný ako benefit a bolo by potrebné ho zdaniť a zodvodovať! Čiže pri finančnom príspevku neplatí to isté ako pri stravných lístkoch, že zamestnávateľ môže celú sumu stravného lístku dať zamestnancovi bezodplatne a zamestnanec nič nezdaňuje. Pre finančný príspevok, ako aj stravný lístok, platí, že zamestnávateľ musí zamestnancom prispievať rovnakou sumou.

Osoby vykonávajúce činnosti na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú právo výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.

To isté platí aj pre SZČO, nakoľko SZČO má povinnosť preukázať účtovným dokladom buď nákup stravných lístkov, nákup hotového jedla bločkom z reštaurácie, potravín alebo  bufetu, prípadne dokladom nákupu potravín potrebných na prípravu hotového jedla. Ďalšou podmienkou je aj preukázanie, že deň, na ktorý si výdavok uplatňuje aj skutočne odpracoval.

 
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies