Potrebujete poradit? Napíšte nám na podpora@epercento.sk , alebo zavolajte na 0911 709 039 (prac.dni 09:00-15:00)

Virtuálna mena a daňové minimum

Virtuálna mena a daňové minimum
05. 11. 2021 | V kategórií: Informácie
Kryptomeny sa v dnešnej dobe tešia veľkej popularite a percento ľudí, ktorí s virtuálnymi menami obchodujú neustále narastá. Radíte sa aj vy k danej skupine? Nakúpili, predali, vymenili alebo darovali ste virtuálnu menu?  Čo v danom prípade s daňou z príjmov? Všetko podstatné sa v stručnosti dozviete v tomto článku.

Čo sa rozumie pod virtuálnou menou?

Virtuálnou menou sa rozumie digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať.

Čo sa udeje keď nakúpim virtuálnu menu?

Samotným nákupom sa udeje, že vlastním aktívum, hodnotu, ktorá má potenciál sa zväčšovať a môžem ju v určitom čase predať, vymeniť, prípadne darovať. Z daňového pohľadu pri zakúpení, tzn. obstaraní virtuálnej meny nedochádza k zvyšovaniu základu dane. Takpovediac ešte nevznikol dôvod uviesť tento nákup v daňovom priznaní fyzickej alebo právnickej osoby, lebo ešte nevznikol zdaniteľný príjem.

Kedy je moment zdanenia virtuálnej meny?

Moment zdanenia dochádza v prípade predaja virtuálnej meny, kedy príjem z predaja je vyšší ako náklady na obstaranie virtuálnej meny. Je to moment, kedy virtuálnu menu mením za majetok, peniaze.
Ďalším momentom je výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu. Ako sme už spomenuli, pri vyčíslení základu dane je možné uplatniť náklady - skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu z predaja virtuálnej meny.  

Môžem si uplatniť stratu z predaja virtuálnej meny v daňovom priznaní?

Napríklad, ak fyzická osoba nepodnikateľ vymení 1 Liteocoin (LTC) za 0,2 Bitcoinu (BTC), kde nákupná cena LTC je vo výške 1 000 € a uhrádza 0,2 BTC, ktorý kúpila za 1 200 €. Týmto momentom vzniká fyzickej osobe strata vo výške 200 €. Strata z predaja virtuálnej meny nie je daňovo uznaná a preto si ju fyzická osoba nemôže v daňovom priznaní uplatniť. Náklad bude uplatňovať iba do výšky predajnej ceny. 
V prípade právnickej osoby, ktorá o nákupe BTC účtovala dochádza k vyradeniu vo výške 1 200 €, avšak suma 200 € tvorí pripočítateľnú položku v daňovom priznaní a zvyšuje základ dane.

Ťažba virtuálnej meny

Samotná ťažba virtuálnej meny ešte nie je dôvodom na zdanenie prírastku tejto meny. V prípade, ak ťažiari celý kalendárny rok iba ťažia virtuálnu menu a nerealizujú žiadnu výmenu virtuálnej meny za majetok, alebo inú virtuálnu menu a tiež virtuálnu menu nepredali, ani nevymenili za službu, neuskutočnili výnos, ktorý by mohol zvýšiť základ dane. Z uvedeného vyplýva, že prípadný výnos z vyťaženej virtuálnej meny zdaní až v roku realizácie predaja alebo výmeny, ako sme už spomenuli vyššie. 

Aké poplatky sú nákladom pri obstaraní virtuálnej meny a znižujú základ dane pri predaji?

Výdavky, ktorými si môžeme znížiť zdaniteľný príjem sú výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Fyzická osoba pri nákupe virtuálnej meny uhradila poplatok súvisiaci s jeho obstaraním vo virtuálnej mene. Pri predaji virtuálnej meny za poplatok zaplatila v mene euro. V tomto prípade platí, že poplatok, ktorý zaplatila virtuálnou menou neznižuje základ dane a nemôže si ho uplatniť ako náklad. A to z dôvodu, že došlo k výmene virtuálnej meny za poskytnutie služby, čo sa považuje za predaj virtuálnej meny a následná kúpa služby za poplatok. Znamená to, že poplatok súvisiaci s obstaraním virtuálnej meny uhradený virtuálnou menou, nemôže byť považovaný za výdavok vynaložený daňovníkom na dosiahnutie zdaniteľných príjmov  z predaja virtuálnej meny.  Avšak poplatky platené v mene euro súvisiace s predajom virtuálnej meny je možné považovať za výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z predaja virtuálnej meny.

Darovanie virtuálnej meny

Predmetom dane nie je príjem získaný darovaním okrem  daru poskytnutého v súvislosti s výkonom činnosti zamestnanca alebo SZČO. Fyzická osoba vlastní virtuálnu menu, ktorú sa rozhodne darovať inej fyzickej osobe. V takomto prípade k zdaneniu virtuálnej meny dochádza až pri jej následnom predaji alebo výmene. Nadobudnutie virtuálnej meny bolo darom, z toho dôvodu pri predaji nemá náklad na obstaranie virtuálnej meny a celý príjem z predaja bude tvoriť základ dane, z ktorého odvedie daň. Ako výdavok je možné uplatniť poplatok súvisiaci s predajom virtuálnej meny a iné poplatky, avšak nie hodnotu daru, aká bola v čase darovania.
epercento
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies